Publicaţii

 

Ar discrimina Isus? Religie şi homosexualitate

(2017) Suntem angajați ireversibil pe un drum „drept” către o societate deschisă în Estul Europei? Ne sunt luate în serios drepturile, putem trăi în România ca persoane LGBT fără teama că nu ne vom găsi locul în această societate, că nu vom fi respectați și egal tratați? Ce anume face din religie principala inspiratoare și susținătoare vehementă a homofobiei, bifobiei, transfobiei? [Descarcă broşura]

Drepturi sexuale si reproductive in pericol. Avansul mișcării anti-egalitate în România

Publicație apărută cu sprijinul
Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în România
Copyright © ECPI, Centrul Euroregional pentru Iniţiative
Publice, 2022. [Descarcă broșura]

Argumente juridice și standarde internaționale privind accesul elevilor la educația pentru sănătate sexuală și reproductivă

[Descarcă pliantul]