femeie-insarcinata-3

Femeile însărcinate au dreptul la confidenţialitate.

Dacă doresc să beneficieze de protecţie în relaţiile cu angajatorul, femeile trebuie să-l anunţe pe acesta în scris că sunt însărcinate. Astfel, ele trebuie să prezinte o adeverinţă de la medicul de familie sau medicul specialist.

„Ţi se vorbea la persoana a treia, nimeni nu ştia cum te cheamă, parcă nu erai fiinţă vorbitoare, ci obiect care purta numele generic de «pacientă» în cel mai bun caz, de obieci erai «aia de la nr. X». Staff-ul medical ţi se adresa direct numai când erai admonestată pe un ton de lătrat spart: dă-te mai încolo, treci la alăptat, treci la pansat, urcă pe scări, ce, n-ai picioare, dă-te de pe scaunul ăla, n-ai voie, e al d-rei doctor”

O. D.
2000, mărturie din cartea Naşterea, istorii trăite

Drepturi in domeniul muncii


Concedii speciale: Femeile însărcinate asigurate în sistemul de pensii (care au sau au avut un contract de muncă, în anumite condiţii) beneficiază de o serie de concedii specifice perioadei de sarcină şi creşterii copiilor. Cu excepţia concediului post-natal (de 42 de zile), restul concediilor sunt opţionale (femeile aleg singure dacă vor beneficia sau nu de concediu).

Concediul de risc maternal este în legatură cu faptul că salariata lucrează în condiţii grele de muncă sau sunt motive de sănătate care prezintă un risc pentru ea, pentru sarcină sau pentru nou-născut. Dacă angajatorul nu are posibilitatea de a modifica sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească salariata sau condiţiile de la locul de muncă astfel încât să-i uşureze munca, atunci la recomandarea medicului specialist sau a medicului de familie, salariata însărcinată are dreptul la concediu de risc maternal pentru o perioadă de maxim 120 de zile.

Concediul de maternitate este de 126 de zile dintre care 42 de zile trebuie luate obligatoriu după naştere, iar restul pot fi luate fie înainte de naştere, fie după naştere.

Concediul pentru creşterea copilului până la vârsta de 1 an/2 ani poate fi luat de oricare dintre părinţii copilului, cu condiţia ca timp de cel puţin 12 luni înainte să fi realizat venituri din salarii sau se încadrează în una dintre categoriile prevăzute de lege (art.2.(5) din OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor).

Drepturi din domeniul sănătății


Asigurarea medicală:
Toate femeile însărcinate, indiferent dacă au un loc de muncă sau nu, au asigurare medicală în sistemul public de sănătate. Aceasta nu înseamna că ele sunt asigurate automat, ci sunt o serie de condiţii de îndeplinit şi paşi de urmat:

  1. Femeile însărcinate angajate cu contract de muncă sunt asigurate prin grija angajatorului.
  2. Femeile însărcinate care obţin venituri peste salariul de bază minim brut de ţară (750 RON), au obligaţia să încheie contract cu Casa de asigurări de sănătate şi să platească lunar contribuţia de asigurări de sănătate.
  3. Femeile însarcinate care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut de ţară (750 RON), beneficiază de asigurare de sănătate, fără plata contribuţiei (art.213.(1).f) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii). Şi acestea, însă, trebuie să prezinte la Casa de asigurări documentele care dovedesc că nu au venituri sau că au venituri sub cuatumul de mai sus, urmand să primească un document justificativ special care le atestă statutul de asigurat. Acest document se vizează periodic.

„Femeile au dreptul de a fi informate, în ceea ce priveşte modul în care pot să îşi planifice să aibă un copil. Ele au dreptul să decidă când să aibă un copil, şi pentru lucrul acesta au dreptul să fie informate cum să se protejeze împotriva unei sarcini nedorite. Au dreptul să aibă acces la consiliere pentru a se pregăti pentru o sarcină pe care şi-o doresc, au dreptul de a beneficia de asistenţă prenatală de calitate, în cadrul căreia să i se satisfacă nevoile şi să primească răspunsuri la toate întrebările şi temerile pe care le au. În momentul în care ajung în pragul naşterii, au dreptul de a avea pe cineva apropiat pe tot parcursul travaliului, pe tot timpul naşterii lângă ele, după cum au dreptul să fie însoţite de aceeaşi persoană care le este dragă şi care le este apropiată, pe toată perioada pe care ele rămân în spital. De asemenea, au dreptul de a beneficia de informaţii şi de ajutor pentru a învăţa cum să îngrijească copilul pe care tocmai l-au născut.”

Dr. Borbala Koo, Director executiv SECS
Interviu

Indemnizaţia lunară aferentă concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului pănă la vârsta de 1 an este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 RON şi nici mai mare de 3.400 RON. Indemnizaţia aferentă concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 RON şi nici mai mare de 1.200 RON. Cei care se întorc la muncă înainte de data la care se termină concediul, beneficiază de un stimulent de inserţie de 500 RON/lună până la data la care copilul împlineşte vârsta de 2 ani.