Ce sunt drepturile sexuale și ale reproducerii?


Organizația Mondială a Sănătății spune că sănătatea sexuală şi reproductivă presupune ca persoanele să poată avea:

  • → o viaţă sexuală responsabilă, satisfăcătoare şi în siguranţă
  • → capacitatea de a se reproduce
  • → libertatea de a decide dacă, când şi la ce intervale să aibă copii

Sănătatea sexuală şi reproductivă implică drepturi sexuale (atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi):

  • → de a primi informaţii
  • → de a avea acces la mijloacele contraceptive sigure, eficiente şi convenabile pe care le preferă
  • → de a avea acces la servicii de sănătate corespunzătoare care să permită femeilor să treacă în siguranţă prin experienţa naşterii.

Sănătatea sexuală şi a reproducerii înseamnă mai mult decât consiliere şi îngrijire medicală – ea presupune creşterea calităţii vieții și a relațiilor personale.

La ce ne referim când spunem „sănătate”?


Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale prevede încă din 1966 că orice persoană are dreptul de a se bucura de cea mai bună sănătate fizică și mintală pe care o poate atinge (vezi articolul 12 pentru a consulta măsurile ce trebuie luate pentru asigurarea exercitării depline a acestui drept).

Organizația Mondială a Sănătății  definește sănătatea nu doar prin absenţa unei boli sau infirmităţi, ci și prin acea stare completă de bunăstare mintală, fizică și socială a unei persoane. Dreptul la sănătate nu se referă doar la asistență medicală pentru afecțiunile noastre. Dreptul la sănătate include accesul la servicii care ne ajută să ne păstrăm nivelul de sănătate şi să ne atingem potenţialul fizic, mental şi social.

Sănătatea sexuală în România


Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU a atras atenţia Guvernului României că nu are o strategie în domeniul sănătăţii sexuale şi a reproducerii și că ar trebui să adopte una, mai ales în contextul în care țara înregistrează cele mai multe sarcini la adolescente din Uniunea Europeană. De asemenea, s-a recomandat introducerea în şcoli a educaţiei sexuale cuprinzătoare şi adecvate vârstei elevilor, inclusiv în vederea prevenirii sarcinilor nedorite.

Delegaţia României a acceptat aceste recomandări angajându-se din nou să ia măsurile necesare pentru respectarea drepturilor omului.

5